Lääkäri Leena Arstila

Leena Arstila

Olen sisätautien erikoislääkäri ja reumalääkäri. Työskentelin virkalääkärinä viisitoista vuotta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Iisalmen sairaalassa. Tämän jälkeen olen työskennellyt reumatologina kuntasektorilla sekä yksityislääkärinä Itä-Suomen Terveystalon ja Pihlajalinnan toimitiloissa. Aloitin syksyllä 2020 työskentelyn Joensuun keskussairaalan reumapoliklinikan osaston ylilääkärinä. Työkokemukseni yksityisen sekä julkisen sektorin lääkärinä on antanut minulle laajan näkemyksen kansallisesta terveydenhuollosta, jota pääsen hyödyntämään myös etävastaanotolla.

Hoidan etävastaanotolla erilaisia aikuisten reumasairauksia. Erikoisalaani ovat esimerkiksi nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriasis, lihasreuma, sidekudostaudit (muun muassa Sjögrenin syndroma), fibromyalgia, nivelrikko ja osteoporoosi. Osaamiseni kuuluvat myös yleissisätautiset ongelmat kuten verenpainetauti, kilpirauhassairaudet, sepelvaltimotauti, hyperkolesterolemia ja aineenvaihdunnallisten tilojen selvittelyt. Olet myös tervetullut lähivastaanotolleni Kuopion, Varkauden ja Iisalmen Terveystaloon sekä Outokummun Pihlajalinnaan.

Lääkäri Pia Marin

Piia Marin

Olen työterveyshuollon erikoislääkäri. Kirjoitin ylioppilaaksi Pomarkun lukiosta ja valmistuin lääketieteen lisensiaatiksi Kuopion yliopistosta. Työurani aikana olen toiminut terveyskeskuslääkärinä ja sairaalalääkärinä sisätaudeilla, fysiatrialla, psykiatrialla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sekä työterveyslaitoksella. Työskentelin Kansaneläkelaitoksella asiantuntijalääkärinä vajaan kymmenen vuoden ajan, jonka aikana sain vakuutuslääketieteen erityispätevyyden. Työterveyslääkärinä minulle on muodostunut laaja käsitys työikäisen suomalaisen terveydentilasta ja hyvät valmiudet arvioida hoidon tarvetta etävastaanotolla.

Hoidan etävastaanotolla esimerkiksi mielenterveysongelmia, unihäiriöitä, verenpainetautia, tuki- ja liikuntaelinongelmia, tyypin 2 diabetesta sekä akuutteja ylähengitystieinfektioita. Olet myös tervetullut lähivastaanotolleni Kuopion Terveystaloon.

Tuomas Rannio

Olen reumatologian erikoislääkäri. Olen työskennellyt useita vuosia yleislääkärinä ja minulla on kokemusta sisätautisairauksien, kuten verenpaine- ja sepelvaltimotaudin, diabeteksen, infektiosairauksien, hyperkolesterolemian ja kilpirauhassairauksien hoidosta. Kattava potilastyön kokemus on antanut minulle erinomaiset valmiudet toimia myös etälääkärinä.

Hoidan etävastaanotolla kaikenlaisia aikuisten reumasairauksia. Erikoisosaamiseeni kuuluvat esimerkiksi nivelreuma, nivelpsoriasis, kihti, selkärankareuma, spondylartriitit, systeemiset sidekudossairaudet kuten systeeminen skleroosi ja Sjögrenin syndrooma, erilaistumattomat ja reaktiiviset niveltulehdukset, vaskuliitit, fibromyalgia sekä osteoporoosi.

Apu on lähellä - myös maailmalla